Gå till innehåll
Tanums Ridklubb
Tanums Ridklubb

Sparbankshoppet 2024

❗Sista datum att anmäla lag till Sparbankshoppet är 16/5❗

Länk till laganmälan Sparbankshoppet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  1. LE+, A:Clearround – Förklass Sparbankshoppet av Sparbanken Tanum
  2. 85cm, A:Clearround – Förklass Sparbankshoppet av Sparbanken Tanum
  3. LD+, A:0 Ackumulator med Joker – Sparbankshoppet av Sparbanken Tanum
  4. 95cm, A:0 Ackumulator med Joker – Sparbankshoppet av Sparbanken Tanum

Bestämmelser/regler Sparbankshoppet

Gemensam info:

Priser och prisutdelning

Segrande lag erhåller sponsring på 6000kr från Sparbanken Tanum till sin förening samt rosett och pokal till varje lagdeltagare.

Andraplacerade lag erhåller sponsring på 4000kr från Sparbanken Tanum till sin förening samt rosett och pokal till varje lagdeltagare.

Tredjeplacerade lag erhåller sponsring på 2000kr från Sparbanken Tanum till sin förening samt rosett och pokal till varje lagdeltagare.

Utöver detta är det fina priser till dom individuellt placerade i klasserna.

Prisutdelning för dom individuellt placerade i samtliga klasser sker efter respektive kategori. Mer info i ryttarmeddelandet.

Prisutdelning för Sparbankshoppet sker avsuttet efter sista klassen, där ska lagen som placeras 1-3 delta med samtliga lagdeltagare och lagledaren.

Företräde för lagdeltagare

Ekipage från lagtävlingens deltagande föreningar skall ges företräde framför ekipage från andra klubbar i klasserna som räknas till lagresultatet. Företrädesreglerna gäller bara om anmälan är gjord minst sju dagar innan tävlingsstart, undantaget lagryttare som ersätter redan anmäld lagryttare från sin klubb, dvs ett byte av ekipage.

Lagregler för Sparbankshoppet

Förening som anmäler lag till Sparbankshoppet måste vara del av Göteborg och Bohusläns ridsportförbund eller Västergötlands ridsportförbund. Högsta antal lag som kan delta i Sparbankshoppet är 10st, vid fler anmälda prioriteras lagen i den ordning som anmälan gjordes.

Lagsammansättning

Varje förening/klubb har rätt att anmäla ett lag till Sparbankshoppet. Varje lag kan bestå av upp till 4st ponnyekipage samt upp till 4st storhästekipage, ett lag kan
exempelvis bestå av 4st ponnyekipage och 1st storhästekipage. Laget får bestå av högst 8st ekipage.

Allianslag ej tillåtet, dock är inlån av max ett ponnyekipage och/eller ett storhästekipage från annan klubb tillåtet.

Startordning

Lagens startordning lottas och presenteras i ryttarmeddelandet. Enligt den lottade startordningen, startar sedan de lag som har högst antal ekipage för dagen först så att det i sista omgången är 1 deltagare från varje lag. Laguppställning med startordning inom laget skall lämnas in till sekretariatet senast 10 min efter att resultatet i förklassen för klubbens sista lagdeltagare har publicerats.

Poängberäkning

Den klass vars resultat räknas in till lagresultatet är klass 3:2 för ponny och klass 4:2 för storhäst. Lagdeltagarnas fyra bästa resultat räknas ihop för att få fram lagets totala poäng. Laget med högst poäng vinner. Vid likaplacerade lag summeras tiden hos de ekipage som poängen räknas från, vinner gör då laget med lägst sammanlagda tid.

Lagledarens ansvar

Lagledaren är ansvarig för att laget startanmäls enligt propositionen till och skall då lämna en preliminär laguppställning. Arrangören har rätt att ta ut en efteranmälningsavgift om detta inte görs. Arrangören har också rätt att ta ut motsvarande summa av lag som ej kommer till start och som ej avanmält inom den tid som anges i propositionen.

Lagledaren ansvarar vid placering i Sparbankshoppet för att sponsorchecken överlämnas till föreningens styrelse så snart som möjligt efter avslutad tävling. Lagledaren måste vara minst 18år fyllda vid tillfället för tävlingen.

På tävlingsplatsen:

Lagledaren skall meddela sig med sekretariatet så snart denne anländer till tävlingsplatsen. Lagledaren är också ansvarig för att till arrangören meddela eventuella justeringar av lagets preliminära sammansättning och i vilken startordning lagets ryttare rider. Definitiv laguppställning skall lämnas in så snart det är möjligt, dock senast 10 minuter efter att resultatet för sista lagryttaren för dagen i förklassen har publicerats.

Ryttare

Ryttare kan högst delta en gång med ponny och en med häst. Ryttare kan alltså delta en gång med ponny och en gång med häst, men ej två gånger på ponny eller häst.

Ekipage

Ekipage som deltar i lag som ingår i Sparbankshoppet får under samma eller föregående år ej ha startat högre än LB/110cm. Brott mot dessa bestämmelser medför att ekipagets reslutat ej kan räknas in till laget.

Häst/ponny

Häst/ponny får starta högst två gånger i varje lag förutsatt att detta sker med olika ryttare. Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Ungponny/häst med överårig ryttare får ej deltaga. Häst/ponny får deltaga i de klasser de har kvalifikationer för/är berättigade till enligt TR. Detta innebär bl.a. att ungponny/häst ej kan delta i laget då denna går i specialhoppning.

Betalning

Anmälningsavgiften till Sparbankshoppet är 600kr och betalas genom faktura. Tanums RK fakturerar föreningarna som anmält lag.

Efteranmälan kan vara möjlig till en förhöjd avgift på 1000kr - Kontakta tävlingsledaren om du vill efteranmäla lag!

Anmälan är bindande.

Klubbmästerskap

I klass 3:2 resp 4:2 rids KM som en klass i klassen där bästa tävlande för Tanums Ridklubb i respektive ponnykategori/storhäst koras till klubbmästare inom denna


Länk till tävlingen på TDB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2024-04-06

Författare: F D

Sponsorer

Kontakta oss

0525-29297
info@tark.se

Adress

Grebbestadsvägen 2
457 91 Tanumshede

Övrig info

Bankgiro:5583-1739
Swish:1231052851

Organisationsnummer:855900-3119
Föreningsnummer.:21300-48